Opheffing EHBO-Vereniging Wehl

Na 70 jaar komt er helaas een einde aan EHBO-vereniging Wehl.
Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten de vereniging per 1 april 2022 op te heffen.
Wij bedanken alle vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn geweest voor hun inzet de afgelopen jaren.

Het bestuur van EHBO-Vereniging Wehl