ANBI

EHBO vereniging Wehl is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze.

Via de website van de belastingdienst kunt u zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.

Klik hier om een ANBI status te controleren.

 

PUBLICATIE:

Naam: VERENIGING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN WEHL (EHBO vereniging Wehl)

Vestigingsplaats: Wehl

RSIN nummer: 816435662

Postadres:
Molenweg 13
7031 GX Wehl

Doelstelling:
De doelstelling van EHBO vereniging Wehl luidt als volgt:

Het opleiden en geoefend houden van EHBO’ers in Wehl en omgeving

 

Om deze doelstelling te behalen worden de volgende activiteiten ontplooid:

• Het organiseren van de basisopleiding EHBO
• Bij voldoende belangstelling het organiseren van aanvullende modules
• Het organiseren van oefenavonden
• Het verzorgen van EHBO bij evenementen

Al onze cursussen voldoen aan de richtlijnen van het Oranje Kruis.
De reanimatie- en AED cursussen voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Bestuurssamenstelling:

Mechi Damen (Voorzitter)
Thea Vreman (Penningmeester/Secretaris)
Liesbeth Seegers (Evenementen)

Jaarrekening: Op aanvraag.